ატამის შენახვის წესები

ატამი სპეციფიკური ანატომიურ–მორფოლოგიური აგებულების გამო არამდგრადია შენახვის მიმართ. ატამი უნდა იყოს მკვრივი, საღი, მოყვითალო–მოწითალო ფერის, ლაქების გარეშე. ადვილად უნდა სცილდებოდეს დედა მცენარეს. მოსავალი იღება ზაფხულის ცხელ პერიოდში, ამიტომ აუცილებელია მისი სწრაფად გაცივება, რომ შევძლოთ შენახვის პერიოდის გახანგრძლივება. გაითვალისწინეთ, რომ მომწვანო ფერის ატამი არ უნდა მოიკრიფოს, ვინაიდან მისი სრული მომწიფება დედა მცენარის გარეშე შეუძლებელია. ამ დროს კარგავს სასურსათო იერსახეს, აგრეთვე საგემოვნო თვისებებს. ასეთი ატამი უვარგისია სარეალიზაციოდ.

1 view0 comments
ტელ : 577 00 53 21
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
ელ ფოსტა : sales.gastronom@gmail.com