კარტოფილი

დაუშვებელია შესანახად განკუთვნილი კარტოფილის ტუბერის მექანიკური დაზიანება, სიდამპლის ნიშნები, ზედაპირზე მუქი ლაქები. ის უნდა იყოს მკვრივი, ნაოჭების გარეშე. ხანგრძლივად შესანახი კარტოფილის ტუბერის კანი უნდა იყოს სქელი.

0 views0 comments