პომიდვირის შენახვის წესი

მისი ადგილი ბოსტნეულის კონტეინერშია. პომიდვრის შენახვა არ შეიძლება პოლიეთილენის დახურულ პარკში, რადგან იგი გამოყოფს ეთილენს, რაც ბოსტნეულის გადამწიფებას უწყობს ხელს. იმისათვის, რომ ბოსტნეული არ გაფუჭდეს, მოათავსეთ იგი კონტეინერში. ასე მაცივარში მათ შენახვას 9 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0 views0 comments