ხახვი და ნიორი

ხახვისა და ნიორის ბოლქვების შენახვისას მოსვენების სტადიის სიღრმე დამოკიდებულია მათ სრულ დამწიფებაზე. რაც უფრო დამწიფებულია ბოლქვი მით უფრო ღრმადაა მოსვენებული და არ ავადდება ყელის სიდამპლით. მოსავლის აღების დროს გასათვალისწინებელია ბუნებრივი შრობის პროცესი. აღებული ნედლეულის დაყოვნება ხდება ველზე, რომ გამოშრეს ბოლქვის ნედლი ზედა ნაწილი. შესანახი ხახვისა და ნიორის ბოლქვი უნდა იყოს დაზიანებების გარეშე, ქერქი უნდა იყოს სქელი და გარეთა ფურცლოვანი ნაწილი არ უნდა სცილდებოდეს შიდა რბილობს. ამასთანავე არ უნდა შეიმჩნეოდეს მათ ზედაპირზე სიდამპლის ნიშნები ან მუქი ლაქები, ის უნდა იყოს საღი და მკვრივი.

1 view0 comments